Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.09.2023 po Okna

Dofinansowanie do wymiany okien – jak uzyskać?

Termomodernizacja to niezawodny sposób na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, a co za tym idzie – zniwelowanie strat ciepła, a więc ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem zimą lub chłodzeniem wnętrz latem. W ramach termomodernizacji domu inwestorzy wykonują szereg ukierunkowanych na oszczędzanie energii prac. Mogą one obejmować m.in. ocieplenie budynku, zmianę oświetlenia na bardziej wydajne, instalacje ekologicznych źródeł energii czy też wymianę drzwi i okien na energooszczędne. O tym, jak otrzymać dofinansowanie na wymianę okien w 2020 roku, piszemy w niniejszym artykule. Zachęcamy do lektury.

Czy jest dofinansowanie do wymiany okien?

Na tak sformułowane pytanie z radością odpowiadamy: „owszem”. Jest to z pewnością bardzo pomyślna wiadomość dla wszystkich właścicieli domów, którzy w trosce o środowisko naturalne i domowy budżet pragną zdecydować się na ten ważny krok. Przestarzałe, nieszczelne okna, które kojarzymy zazwyczaj z nieco starszym budownictwem, są bowiem jedną z głównych przyczyn ubywania ciepła z budynku. A poważne straty termiczne wiążą się z kolei nierozłącznie z większymi rachunkami za ogrzewanie. Wprowadzony w 2018 roku rządowy program Czyste Powietrze pozwala uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi na energooszczędne modele. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego lub podwyższonego poziomu dotacji mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji termomodernizacyjnych obiektu mieszkalnego, które uwzględniają także rządowe dofinansowanie do wymiany okien.

W ramach opcji pierwszej osoby korzystające z programu mogą zatem zdecydować się na prace modernizacyjne domu, które na celu mają demontaż starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go pompą ciepła. Wariant ten przewiduje nadto działania dodatkowe, do których zalicza się m.in. zakup nowoczesnych drzwi zewnętrznych, bram garażowych i okien.

Decydując się na opcję drugą, beneficjent pragnący skorzystać z dofinansowania do wymiany okien ma możliwość wymienienia nieefektywnego źródła ciepła na źródło inne niż gruntowa pompa ciepła lub pompa ciepła powietrze-woda, może również zdecydować się na zakup i montaż kotłowni gazowej. Podobnie jak w przypadku opcji pierwszej – do dodatkowych elementów termomodernizacji inwestor może dołączyć także wymianę okien na energooszczędne.

Trzecia opcja dotyczy przedsięwzięć, w ramach których inwestor nie wymienia źródła ciepła, a jedynie przeprowadza prace zwiększające efektywność energetyczną budynku, takie jak np. wymiana drzwi, okien czy wymiana bramy garażowej na te o wyższym stopniu izolacyjności.

Gdy chodzi o dofinansowanie do wymiany okien 2020, powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że zaszły pewne znaczące zmiany w programie Czyste Powietrze w stosunku do lat poprzednich. Dotyczą one zarówno kryterium przyznawania dotacji, jak i maksymalnej wielkości dofinansowania oraz sposobu składania wniosków. Piszemy o nich w dalszej części tekstu. Jeśli natomiast interesuje Cię, jak uzyskać dofinansowanie do ocieplenia domu, sprawdź kolejny nasz wpis.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku 2020

O ile program Czyste Powietrze skupia się na termomodernizacji domów jednorodzinnych, o tyle dofinansowanie do wymiany okien w bloku jest również jedną z form wsparcia oferowanego przez rząd. Dzięki Funduszowi Termomodernizacji i Remontów samorządy gminne zyskują środki niezbędne do termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dofinansowanie wymiany okien w bloku to właśnie jeden z jej aspektów. Od 2019 roku beneficjentem programu mogą zostać gminy, które dysponują mieszkaniami w blokach z wielkiej płyty. Wsparcie rządowe ma na celu m.in. poprawienie warunków życia mieszkańców bloków poprzez zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków, a także walkę z zanieczyszczeniami powietrza. W 2019 roku średnia wysokość 16 proc. premii termomodernizacyjnej – obejmującej dofinansowania do wymiany okien w mieszkaniach w blokach – wynosiła około 60. tys. zł. Na jeszcze wyższą premię mogli natomiast liczyć inwestorzy stawiający na odnawialne źródła energii i montujący ekologiczne mikroinstalacje.

Dofinansowanie do wymiany okien w domu

Jak już zaznaczyliśmy, program Czyste Powietrze ułatwia nie tylko wymianę źródeł ciepła na te w pełni ekologiczne, lecz również szereg prac mających na celu uszczelnienie budynku. Jego beneficjenci mogą także ubiegać się o dofinansowanie do wymiany okien w domu jednorodzinnym na fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi wymogami technicznymi, których współczynnik przenikania ciepła wynosi nie więcej niż 0,9 W/(m2K). Doskonałymi właściwościami izolacyjnymi wyróżniają się oferowane przez KRISHOME (dawniej KRISPOL) okna PVC FEN 92, których współczynnik U wynosi 0,76 W/(m2K). Okna te łączą w sobie doskonałe parametry, wytrzymałość i niecodzienną estetykę wykonania. Z tego względu stanowią interesującą propozycję dla wszystkich inwestorów zabiegających o zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Pamiętajmy, że gdy chodzi o oferowane przez rząd dofinansowanie do okien – nowe domy (nowo budowane) od maja 2020 roku nie mogą zostać objęte programem. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o wsparcie modernizacyjne istniejących już obiektów.

Dofinansowanie do okien Czyste Powietrze

Gdy chodzi o dofinansowanie do wymiany okien – Czyste Powietrze to priorytetowy program, którego nadrzędnym celem jest redukcja emitowanych przez jednorodzinne domy zanieczyszczeń powietrza. Misję tę rząd realizuje na dwa sposoby – po pierwsze wspierając inwestorów pragnących wymienić przestarzałe źródła ciepła na te oparte na OZE, po drugie natomiast – wspierając różnego rodzaju prace termomodernizacyjne, dzięki którym o wiele skuteczniejsze staje się wykorzystywanie wygenerowanej energii cieplnej. A zatem kto może, dzięki programowi Czyste Powietrze, uzyskać dofinansowanie do wymiany okien lub innych prac poprawiających wydajność energetyczną domu? Wsparcie w wymiarze podstawowym przysługuje właścicielom oraz współwłaścicielom domków jednorodzinnych – czy też wyodrębnionych w budynkach tego typu lokali – których dochód nie przekracza 100 tys. zł rocznie. Rozszerzony zakres dofinansowania do wymiany okien i drzwi w 2020 roku zarezerwowany jest z kolei dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Jeśli natomiast właściciel domu jest przedsiębiorcą, jego roczny dochód nie może przekraczać 30-krotności pensji minimalnej.

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien?

Osoba pragnąca skorzystać z programu Czyste Powietrze powinna złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany okien w ramach termomodernizacji domu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla województwa, w którym znajduje się budynek. Formularz oraz wszelkie niezbędne załączniki dostępne są do pobrania za pośrednictwem Portalu Beneficjenta na stronach WFOŚiGW oraz na witrynie gov.pl. Za pomocą obu tych serwisów możliwe jest złożenie cyfrowej wersji podania o dofinansowanie wymiany okien. W przypadku składania dokumentu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta osoba zainteresowana programem musi dodatkowo wydrukować i podpisać wniosek, a następnie dostarczyć go wraz z załącznikami do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Składając wniosek przez serwis gov.pl, należy wypełnić oraz podpisać podanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie skierować go do WFOŚiGW, na określoną skrzynkę ePUAP. Wybierając tę metodę składania wniosku o dofinansowanie do wymiany okien, należy również dodać do dokumentu załączniki w formie podpisanych skanów.

Do załączników, które należy złożyć wraz z wnioskiem, należą:

  • dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody,

 

a także, w niektórych przypadkach:

  • audyt energetyczny budynku,
  • dokument potwierdzający prawo własności budynku,
  • informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób innych niż sam wnioskodawca,
  • zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych.

 

Szczegółową instrukcję składania wniosków wnioskodawca znajdzie na stronach WFOŚiGW.

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany okien?

Beneficjenci programu Czyste Powietrze, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. złotych, w ramach podstawowego wsparcia mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany okien nawet w kwocie 30 tys. zł. Suma taka przysługuje właścicielom domów, jeśli przedsięwzięcie zakłada demontaż przestarzałego źródła ciepła i zastąpienie go pompą ciepła, a także założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej (opcja 1). W przypadku prac nieuwzględniających montażu tego typu odnawialnego źródła energii dotacja może wynieść maksymalnie 25 tys. zł (opcja 2). W przypadku gdy inwestor już wcześniej wymienił źródło ciepła, a teraz jedynie planuje zwiększyć izolacyjność termiczną budynku, dofinansowanie do wymiany okien w domu jednorodzinnym nie przekracza 10 tys. zł (opcja 3).

Gdy natomiast mowa o sumach przysługującym beneficjentom, których dochód miesięczny nie jest wyższy niż 1960 zł – lub nie przekracza 1400 zł w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – wyglądają one następująco:

  • w przypadku wymiany źródła ciepła – 32 tys. zł,
  • w przypadku wymiany źródła ciepła i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej – 37 tys. zł,
  • w przypadku termoizolacji budynku bez wymiany źródła ciepła – 15 tys. zł.

 

Pamiętajmy, że dofinansowanie do wymiany okien i drzwi to nie jedyna forma pomocy oferowanej przez rząd. Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą skorzystać także z ulgi podatkowej w wysokości 56 tys. zł, dotyczącej wydatków związanych z pracami termomodernizacyjnymi. Wszystko to sprawia, że myślenie ekologiczne jest obecnie dla właścicieli domków jednorodzinnych opłacalne jak nigdy wcześniej!

Sprawdź także inne produkty marki KRISHOME (dawniej KRISPOL):