Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.09.2023 po Ekspert radzi

Z jakich materiałów budować dom pasywny?

Znając zasady doboru materiałów i posługując się obliczeniami w trakcie projektowania, możemy zrealizować budynek pasywny w każdej technologii. Zaleca się stosować materiały, których produkcja nie wpływa destrukcyjnie na środowisko, np. do produkcji których wykorzystano jak najmniej energii nieodnawialnej. Muszą one również pozostawać bezpieczne dla przyszłych użytkowników w aspekcie zdrowia. Nie powinny emitować szkodliwych związków już w okresie eksploatacji danego obiektu.

Ważna jest również zdatność do recyklingu i utylizacji tych materiałów po okresie eksploatacji. Niewiele inwestorów ma na uwadze cały cykl „życia budynku”, a koszty związane z utylizacją materiałów stale rosną.

W doborze materiałów kluczową rolę pełnią ich parametry. Standard pasywnego domu charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą i do chłodzenia, w porównaniu z powszechnie, stosowanymi rozwiązaniami. Osiąga się to za pomocą wysoce wydajnych izolacji cieplnych wszystkich przegród zewnętrznych.

Dom pasywny wymaga szczególnie wysokiej jakości następujących komponentów: okien, drzwi zewnętrznych, jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, elementów konstrukcyjnych/ montażowych zapobiegających powstawaniu mostków cieplnych, materiałów izolacyjnych, wydajnych systemów grzewczo-chłodzących.

Należy tu zwrócić uwagę, że ze względu na mniej korzystne warunki klimatyczne w Polsce należy stosować komponenty budynku o nieco lepszych parametrach, niż ma to miejsce w niektórych rejonach np. Niemiec i niżeli jest zalecane w wytycznych Passivhaus Institut w Darmstadt. Bez szczegółowej i dokładnej analizy w programie PHPP nie jest możliwe właściwe określenie parametrów używanych dla danego budynku materiałów.

Zalecane parametry budowlane – punkt wyjścia dla domu pasywnego w Polsce:

  • Ściana zewnętrzna budynku – co najmniej wartość współczynnika przenikania ciepła U 0,1 W/(m2K) (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K)
  • Okna i drzwi zewnętrzne – co najmniej wartość współczynnika U≤ 0,8 W/(m2K)
  • Dach wartość współczynnika U 0,08-0,1Wm²K (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K)
  • Ocieplenie od gruntu wartość współczynnika U≤0,12 W/(m2K), (wartość graniczna wg PHI Darmstadt 0,15 W/(m2K)
  • Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych, uznaje się przy wartości mostka nie przekraczającego 0,01 W/WmK (mocowania zadaszeń, balkonów, mostki termiczne w rejonie przyziemia, ściany konstrukcyjne, itp.)
  • Powłoka budynku musi być na tyle szczelna żeby osiągnąć wartość 0,6 h-1 krotności wymiany powietrza przez nieszczelności przy różnicy ciśnień wnętrze-zewnętrze 50 Pascalach.
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ze sprawnością minimum 80%. Zalecana wartość 90%.

 

Parametry dotyczące przegród nieprzeziernych w obiektach pasywnych będą indywidualną kwestią w każdym budynku, w zależności od jego kubatury, przeznaczenia, strefy klimatycznej w której się znajduje, jak również ułożenia w aspekcie stron świata.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski, GreenCherry Architecture
Członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo)