Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
26.09.2023 po Bramy

Dofinansowanie na termomodernizację – jak je uzyskać?

W drugiej połowie 2018 ruszył, trwający do dziś, program rządowy Czyste Powietrze. W ramach akcji niektóre osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku. Dostosowanie budownictwa do nowoczesnych standardów energetycznych pozwala znacząco zredukować opłaty za zużycie energii w gospodarstwie domowym, a jednocześnie wprowadzić bardzo korzystne zmiany dla środowiska. Na temat dofinansowania na termomodernizację, zwanego również dotacją na termomodernizację, oraz o tym, kto i w jaki sposób może się o nie ubiegać, piszemy w niniejszym artykule. Zachęcamy do lektury.

Jakie dofinansowanie do termomodernizacji?

Czyste Powietrze to odpowiedź rządu na narastający w niepokojącym tempie kryzys klimatyczny. Celem programu jest znaczące ograniczenie emisji pyłu oraz dwutlenku węgla generowanego przez domki jednorodzinne. W ramach programu ich właściciele mogą starać się o dopłatę na termomodernizację.

Czego zatem może dotyczyć dofinansowanie do termomodernizacji? Program obejmuje szeroko rozumiane prace mające na celu zwiększenie stopnia termoizolacyjności budynku oraz te związane z zakładaniem ekologicznych instalacji grzewczych. Mogą być one związane m.in. z ociepleniem obiektu, wymianą okien na bardziej energooszczędne, montażem źródeł odnawialnej energii (także mikroinstalacji fotowoltaicznych) oraz kotłów na biomasę lub paliwo stałe, czy też instalacji systemu wentylacji mechanicznej. Przeznaczone środki na termomodernizację mają przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego przed skutkami nadmiernej emisji gazów cieplarnianych oraz zredukować zagrożenie związane ze smogiem, na którego szkodliwe działanie narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Pamiętajmy także, że program Czyste Powietrze niesie nie tylko liczne korzyści dla środowiska, lecz także dla budżetu jego beneficjenta. Skorzystanie z dotacji do termomodernizacji i wprowadzenie poszczególnych nowoczesnych rozwiązań z pewnością zapracuje bowiem na energooszczędność budynku, a zatem w dalszej perspektywie znacząco obniży opłaty za ogrzewanie.

Dofinansowanie na termomodernizację domu – kto może się ubiegać?

Gospodarstwa domowe wykorzystujące przestarzałe systemy grzewcze i nieskuteczne rozwiązania termoizolacyjne często borykają się z problem ubytków ciepła. Nierzadko też przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń powietrza. To właśnie tym skutkom, poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na modernizacje, a także atrakcyjną ulgę podatkową, przeciwdziałać ma priorytetowy program rządu.

Powtórzmy raz jeszcze, że z dotacji na termomodernizację domu skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy pragną zwiększyć stopień termoizolacyjności budynku. Istnieją jednak dodatkowe warunki, których spełnienie może okazać się niezbędne do zostanie beneficjentem programu i otrzymania dofinansowania termomodernizacji domu. Otóż korzystającymi z programu nie mogą zostać właściciele domów użytkowanych sezonowo, a także właściciele firm z siedzibą w domu mieszkalnym, jeżeli na potrzeby przedsiębiorstwa wykorzystują więcej niż 30% całkowitej powierzchni budynku. Należy także uwzględnić fakt,  że jeśli dom posiada kilku współwłaścicieli, osoba składająca wniosek musi uzyskać pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli dotyczące zgody na przystąpienie do programu.

Istotne zmiany dotyczące kryterium przyznawania dofinansowania obowiązują od 15.05.2020 roku. Przypominamy, że do tej pory, w zależności od dochodu w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym, dopłaty z tytułu funduszu na termomodernizację budynku mogły pokryć od 30 do 90% łącznych kosztów prac. Obecnie beneficjentami programu mogą zostać:

  • właściciele i współwłaściciel domów jednorodzinnych o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 tys. zł (podstawowy zakres dofinansowania);
  • właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych, w sytuacji, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 1960 zł w odniesieniu do gospodarstwa jednoosobowego (rozszerzony zakres dofinansowania).

 

W aktualnym regulaminie programu znajdziemy również informacje na temat wspieranych przedsięwzięć (wyszczególnionych jak opcje zakresu przeprowadzanych prac) oraz maksymalnych kwot dofinansowania do termomodernizacji.

Sprawdź także, kto może uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu, a kto może skorzystać z dofinansowania do wymiany bramy garażowej.

Jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu?

Rok 2020 przyniósł także zmiany programowe dotyczące procedury składania wniosków na termomodernizację. Obecnie muszą być one kierowane przez wnioskodawców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla danego województwa. Obowiązujący formularz może zostać pobrany z serwisu gov.pl oraz przy użyciu aplikacji Portal Beneficjenta. Wnioski mogą być złożone za pośrednictwem obu platform.

Aby móc ubiegać się o dotację na termomodernizację 2020, korzystając z Portalu Beneficjenta, petent musi zarejestrować na nim konto. Jest to warunek konieczny do pobrania cyfrowej wersji wniosku i skierowania go, wypełnionego, do WFOŚIGW odpowiedniego dla województwa, w którym znajduje się dom. Należy także wziąć pod uwagę, że dopełniając wszelkich formalności za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, wnioskodawca ma także obowiązek złożyć fizyczną, podpisaną wersję dokumentu do siedziby WFOŚIGW.

Nieco inaczej prezentuje się procedura składania wniosku o dofinansowanie na termomodernizację domu poprzez portal gov.pl.  W tym przypadku dana osoba musi podpisać wypełniony na stronie wniosek podpisem elektronicznym lub zaufanym i, korzystając z serwisu, przesłać go na skrzynkę podawczą Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Co ważne, metoda ta wymaga również dodania do korespondencji załączników w formie skanów z podpisami.

Oczywiście o dofinansowanie na termomodernizację budynku mieszkalnego w 2020 roku mogą starać się także osoby, które nie są w stanie złożyć wniosku przez internet. W takim przypadku dopuszczalne jest złożenie dokumentu oraz niezbędnych załączników wyłącznie w formie papierowej.

Dotacja na termomodernizację domu przyznawana w ramach programu Czyste Powietrze to zatem szansa dla wszystkich tych, którzy pragną uczynić swój dom bardziej energooszczędnym i ekologicznym. Zmiany z maja 2020 roku znacząco ułatwiają procedurę składania wniosków o dofinansowanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji (m.in. audytu energetycznego, uproszczonej analizy energetycznej czy dokumentacji projektowej). Zmianie uległ też system przyznawania dotacji, który opiera się na wyszczególnionych opcjach przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co szczególnie istotne dla wszystkich tych, którzy chcą jak najszybciej rozpocząć prace – czas oczekiwania na decyzję w sprawie wniosku został skrócony z trzech do jednego miesiąca.