Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.09.2023 po Termomodernizacja

Program Czyste Powietrze 2023 – zdobądź dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Program Czyste Powietrze w latach 2019-2029 rozdysponuje 103 miliardy złotych środków na termomodernizacje domów jednorodzinnych, bliźniaków i szeregowców. W ramach programu czyste Powietrze możesz nie tylko wymienić piec czy docieplić ściany budynku, ale także dokonać wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych czy bramy garażowej.

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, ale nie wiesz jak? Szukasz sprawdzonych informacji i jasnych wyjaśnień? Prezentujemy nasz poradnik – wyjaśnimy Ci krok po kroku kto, na co i w jakiej kwocie może dostać dofinansowanie, jakie wymagania należy spełnić i jakie dokumenty dostarczyć. Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację dzięki programowi Czyste Powietrze i ciesz się z energooszczędnych okien i drzwi.

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na co i dla kogo?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa mająca doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia szkodliwych pyłów do atmosfery. W jej ramach możliwy jest między innymi zakup i montaż nowej pompy ciepła, kotła gazowego czy olejowego, materiałów budowlanych służących do docieplania fundamentów czy przegród, ale także zakup zupełnie nowej, energooszczędnej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej.

Kto może otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domu dzięki programowi „Czyste Powietrze”?

Wniosek na dofinansowanie termomodernizacji domu jednorodzinnego może otrzymać każdy, ale z założenia program Czyste Powietrze skierowany jest do osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na kosztowne inwestycje.

 • Dofinansowanie na termomodernizację może otrzymać każda osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem domu.
 • Program „Czyste Powietrze” dotyczy dofinansowań do ocieplenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.
 • Program „Czyste Powietrze” obejmuje prace w budynkach już istniejących („budynek oddany do użytkowania”).

 

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację można składać od 2018 do końca 2027 roku, dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.

W 2023 roku cel programu „Czyste Powietrze” pozostaje taki sam — polepszenie jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zachodzące w nim zmiany odnoszą się jednak do obecnych rynkowych realiów. Stąd podwyższenie kwot dofinansowania oraz progów dochodowych.

Ogólny budżet programu wynosi 103 miliardy zł. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Z kolei do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikują się osoby, których dochód wynosi do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

„Czyste Powietrze” ogniskuje swoją uwagę na zmianie sposobu ogrzewania budynków na bardziej ekologiczne i termoizolację – a więc zatrzymanie wytworzonego już ciepła wewnątrz domów. W związku z tym program „Czyste Powietrze” pozwala na otrzymanie dofinansowania na następujące urządzenia i działania:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury;
 • pompa ciepła z osprzętem;
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz;
 • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów;
 • materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 • kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu; finansowania tylko w formie pożyczki;
 • ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej; finansowania tylko w formie pożyczki;
 • koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie obejmuje także demontaż starych urządzeń i montaż nowych.

Termomodernizacja – dofinansowanie, pożyczka i ulga podatkowa

Ile wynosi dofinansowanie na termomodernizację i jakie są formy dofinansowania na termomodernizację domu?

Pod terminem „dofinansowanie na termomodernizację” kryją się trzy różne sposoby oszczędzenia. Obecnie możliwe są trzy formy dofinansowania termomodernizacji budynku:

 • bezzwrotna dotacja – maksymalnie 99 tys. zł,
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 • ulga podatkowa (tzw. ulga termomodernizacyjna) – można odpisać maksymalnie 53 tys. zł przez sześć lat.

 

Program Czyste Powietrze oferuje bowiem zarówno bezpośrednie dofinansowanie na zakup urządzeń, materiałów oraz usługi demontażu i montażu, dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego i ulgę podatkową.

Jak wysokie dofinansowanie na termomodernizacje budynku można otrzymać? Nowe założenia programu pozwalają na maksymalną dotację w wysokości 99 tys. zł w przypadku osób na najwyższym poziomie dofinansowania.

Ile dotacji na wymianę okien i drzwi w 2023?

Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) pozwala na odliczenie od dochodu nawet 53 tys. zł przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację i jednocześnie skorzystać z wprowadzonej ulgi termomodernizacyjnej. Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, a po nowelizacji również przez portal online.

Przeczytaj na naszym blogu jak dokładnie wygląda kwestia ulgi termomodernizacyjnej.

Dofinansowanie do ocieplenia – szczegółowe wymagania dot. stolarki okiennej

Aby otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, należy spełnić kilka wymagań.

Po pierwsze, warto uściślić, co dokładnie podlega dofinansowaniu i na co możemy otrzymać pieniądze. Według oficjalnego dokumentu jest to: „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki”.

Jednakże dofinansowanie na termomodernizację wymaga od nas wyboru odpowiedniej stolarki okiennej, drzwi i bram – takich, które posiadają wystarczająco niski współczynnik przenikania ciepła Uc. Program Czyste Powietrze wymaga od osób starających się o dofinansowanie wyboru takich okien, drzwi i bram, które spełniają wymagania rozporządzenia dot. odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych elementów.

Według rozporządzenia obowiązującego od 31.12.2020 roku, które stosuje się przy programie Czyste Powietrze, maksymalny współczynnika przenikania ciepła Uc wynosi:

 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)];
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)];
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

 

Dodatkowo, udział w programie Czyste Powietrze wymaga od nas montażu okien, drzwi i bram zgodnie z zasadami „ciepłego montażu”, w ramach którego należy między innymi osadzać okna i drzwi w warstwie ocieplenia czy uszczelniać je z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Wnioski, audyt energetyczny i projekty, czyli co, gdzie i kiedy musisz złożyć, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację?

Gdzie i kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze?

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację w programie „Czyste Powietrze” można składać w trybie ciągłym do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), a także online. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływania, jednakże nie dłużej niż w ciągu 30 dni. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl.

Jakie dokumenty są wymagane przy programie „Czyste Powietrze”?

Oprócz wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku program „Czyste Powietrze” wymaga od beneficjentów złożenia także innych dokumentów – przede wszystkim audytu energetycznego i dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Audyt energetyczny powinien być sporządzony zgodnie z „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ( Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.)”. Konieczne mogą okazać się także ekspertyzy ornitologiczna i chiropterologiczna.

Jeśli jesteś zainteresowany wymianą stolarki okiennej, drzwi bądź bramy garażowej w ramach programu Czyste Powietrze i otrzymaniem dofinansowania, nisko oprocentowanej pożyczki czy też ulgi podatkowej, porozmawiaj z naszymi doradcami klienta. Nasi pracownicy z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące specyfikacji okien, drzwi oraz bram i poinstruują Cię na temat tego, gdzie taki wniosek możesz złożyć. Na naszym blogu przeczytasz także jak starać się krok po kroku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz czym jest ulga termomodernizacyjna.