Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.03.2024 po Termomodernizacja

Nowe klasy energetyczne budynków – jak oceniane będą budynki od 2024?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że od 2024 roku oznaczenia od A do G mają stać się obowiązkowym elementem świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizowana dyrektywa EPBD przewiduje również podnoszenie klas energetycznych istniejących budynków. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości? Czy wprowadzenie nowego systemu podziału niesie za sobą konsekwencje?

Co zawiera świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera wszystkie informacje o zapotrzebowaniu danej nieruchomości na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy podgrzania wody. Dane są prezentowane w formie klasy energetycznej, która informuje o ilości energii niezbędnej do utrzymania wymaganej temperatury w obiekcie. Nie może zabraknąć także informacji o rodzaju i przeznaczeniu budynku, roku oddania do użytkowania, liczbie i kubaturze pomieszczeń, oraz metodach wyznaczania charakterystyki energetycznej.

Pamiętaj, że świadectwo energetyczne wystawiane jest po każdej termomodernizacji mieszkania i domu.

Ocena standardu energetycznego budynku

Oceny energetyczne budynków dokonywane są w postaci świadectw charakterystyki energetycznej, czyli zbioru danych i wskaźników określających całkowite zapotrzebowanie na energię.
Standard energetyczny budynku określany jest za pomocą następujących wskaźników:

  • EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną,
  • EU – zapotrzebowania na energię użytkową,
  • EK – zapotrzebowania na energię końcową.

 

Im niższa wartość współczynników EP i EK, tym wyższa efektywność energetyczna obiektu.

A jak wygląda kwestia efektywności energetycznej budynków zabytkowych i z ubiegłego wieku? Czy istnieją skuteczne sposoby na poprawę standardów? To temat na osobny artykuł! Przeczytaj nasz tekst Zabytkowy dom może być energooszczędny – jak nowocześnie podejść do tematu renowacji?

Jak wygląda klasyfikacja budynków?

Polska nie opracowała jak dotąd klas charakterystyki energetycznej budynków. Prace są w toku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że system podziału budynków na klasy wejdzie w życie w 2024 roku. Krajowa Agencja Poszanowania Energii przedstawiła swoją propozycję klasyfikacji. Na podstawie danych pozyskanych z audytów energetycznych opracowała system podziału na klasy od A do G, zgodnie z wymogami projektu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  • Najniższa klasa charakterystyki energetycznej G odpowiada 15% budynków o najgorszej charakterystyce energetyczną.
  • Najwyższa klasa charakterystyki energetycznej A odpowiada ogólnemu standardowi budynków bezemisyjnych (minimalny wymóg).

 

Dokładny opis klas energetycznych nie został jeszcze podany do wiadomości.

Zastanawiasz się, co zrobić, aby poprawić efektywność energetyczną budynku? Jeżeli nie masz wolnych środków, możesz ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną 2023!

Klasy energetyczne budynków – co będą określać?

Skala klas energetycznych to system służący do pomiaru efektywności budynków pod kątem zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz oświetlenia. Zastosowany podział ma na celu popularyzację niskoenergetycznych praktyk budowlanych oraz zachęcenie inwestorów do termomodernizacji nieruchomości. Za najbardziej energooszczędne budynki uznaje się te należące do klasy A. Budynki o najsłabszej charakterystyce energetycznej zostały zaklasyfikowane do klasy G. Im wyższa pozycja na skali, tym inwestycja jest bardziej ekologiczna i energooszczędna.

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą klasy energetyczne będą oceniać zużycie energii pierwotnej nieodnawialnej (z paliw kopalnych). Ministerstwo planuje jednak wprowadzenie dodatkowych klas energetycznych dotyczących zużycia energii końcowej, czyli związanych z rachunkami za ogrzewanie.

A skoro przy energooszczędności jesteśmy, poznaj kilka praktycznych sposobów, które pozwolą obniżyć rachunki za energię: 6 energooszczędnych rozwiązań dla domu.

Co mówią najnowsze przepisy? Ustawa „O charakterystyce energetycznej budynków”

28 kwietnia 2023 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Obejmuje ona zarówno budynki wielorodzinne, jak i mieszkalne oraz niezamieszkałe. Zgodnie z nowymi przepisami świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawierać pisemne oświadczenie o wygenerowaniu dokumentu z centralnego rejestru.

Głównym powodem wprowadzenia zmian było wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z opracowywaniem świadectw. Rozszerzono także zakres informacji, które muszą zostać ujęte w ogłoszeniach o najmie budynku bądź wydzielonych pomieszczeń. Ustawodawca wprowadza również obowiązek założenia systemów automatyki sterowania w budynkach niemieszkalnych wyposażonych w systemach HVAC. Wszystkie te zmiany mają na celu wyeliminowanie działań mających na celu fałszowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Charakterystyka energetyczna budynków

Pytania i odpowiedzi dotyczące klas energetycznych budynków mieszkalnych

Co klasy energetyczne oznaczają dla właścicieli domów?

Właściciele nieruchomości muszą mieć świadomość, że koszty ogrzewania budynków dodatnich energetycznie są znacznie niższe niż tych zaklasyfikowanych do klasy F lub G. Rachunki za ogrzewanie domów niemodernizowanych są nawet 6-krotnie wyższe niż w przypadku budynków, w których wykonano termomodernizację.

Na budynki dodatnio energetyczne będzie można uzyskać lepsze oprocentowanie kredytów. Sprzedaż nieruchomości także stanie się łatwiejsza.

Jak sprawdzić, w jakiej klasie energetycznej znajduje się nasz dom?

Wskaźnik EU znajduje się na drugiej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub projektowanej charakterystyki energetycznej. To obowiązkowe dokumenty, które są przekazywane w trakcie sprzedaży lub budowy domu/mieszkania.

O czym jeszcze warto przeczytać?

Jeżeli zainteresował Cię temat świadectw energetycznych, koniecznie zapoznaj się z informacjami na temat kompleksowej termomodernizacji i możliwych dofinansowań do termomodernizacji.