Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
26.09.2023 po Ekspert radzi

Brama w domu pasywnym. Jakie wymagania powinna spełniać?

Główną zasadą w budynkach jedno i wielorodzinnych, parkingach podziemnych obiektów o przeznaczeniu biurowym, użyteczności publicznej jest wyłączenie z powierzchni ogrzewanej budynku bryły/ kubatury garażu. Tym samym w takich przypadkach parametry izolacyjności cieplnej bram garażowych nie odgrywają już tak dużej roli, jak miało to miejsce w przypadku pozostałych część budynku wchodzących w skład powierzchni ogrzewanej. Wyjątek może stanowić wyraźne życzenie inwestora i świadomy jego wybór, aby garaż zrealizować w powłoce ogrzewanej. Drugi taki bardzo częsty przypadek, czyli modernizacja obiektu, w której ta niekorzystna sytuacja występuje.

Decydując się na dom pasywny, podczas planowania nie należy zapominać o żadnym z jego komponentów. Inwestorzy jednak bardzo często zapominają, że brama garażowa jest nie tylko funkcjonalnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo samochodom. Na szczęście doświadczeni projektanci doskonale zdają sobie sprawę do jak znacznych strat ciepła może dochodzić przez taki duży element. Bramy garażowe spełniające wymogi standardu pasywnego, czy choćby niskoenergetycznego muszą być wykonane z grubszych paneli izolowanych. Bramy takie miewają segmenty o grubościach przekraczających 30mm w stosunku do standardowych.

Najczęściej bramy garażowe są izolowane za pomocą twardych płyt o niskim współczynniku lambda, co przy odpowiednim montażu jest wystarczające. O ile kwestię ocieplenia można rozwiązać za pomocą szerokiej gamy materiałów izolujących termicznie, do których producenci bram mają dostęp, o tyle o kwestie ostatecznej szczelności trzeba „powalczyć”. Niejednokrotnie wspominaliśmy, że w  budynku pasywnym kluczową kwestią staje się szczelność i dobra brama musi być wyposażona w uszczelki skutecznie ograniczające infiltrację powietrza. Dobre jakościowe uszczelnienie pomiędzy segmentami oraz obwodowe to w ogóle podstawowy warunek dla bramy nadającej się do montażu w inwestycji pasywnej. Same uszczelnienie bezwzględnie musi być odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, nie może ono degradować w czasie.

Bramy muszą być tak projektowane, aby ich ciężar był optymalnie dobrany dla jej napędu. W zasadzie regularnie na etapie powykonawczych testów szczelności dochodzi do uwydatnienia miejsc przepływu powietrza pod bramą. Przyczyn może być wiele. Czasami regulacja bramy wystarczy natomiast warto zaznaczyć, że na tym elemencie nie warto oszczędzać, gdyż może mieć on kluczowy wpływ na przejście lub nie testów szczelności przed odbiorem budynku i nadaniem certyfikatu pasywności. Oczywiście zasada minimalizacji mostków cieplnych i w tym przypadku obowiązuje. Bramę garażową wykonawcy muszą traktować tak samo jak duże drzwi wejściowe do domu pasywnego, dlatego należy stosować się do zasad pasywnego montażu – przekładki z dodatkowego ocieplenia pod ościeżnicą jeżeli montaż ma odbywać się w obrębie muru.

Dla projektantów bilansujących projekt idealna sytuacja to taka, w której garaż jest oddzielony od pasywnej powłoki  budynku. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie można być niewolnikiem projektu, a wjazd autem do ciepłego garażu jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. W takim przypadku, po pierwsze, należy poszukać producenta, który produkuje energooszczędne i pasywne bramy oraz zadbać o oddzielenie odpowiednią izolacją co najmniej całej powierzchni stykowej ściany garażu z budynkiem mieszkalnym z metrowymi zakładami na ścianach sąsiednich i zgodnie z zaleceniami producenta dokonać montażu bramy przy wykorzystaniu autoryzowanych montażystów.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski, GreenCherry Architecture
Czlonek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo)